Gusht 2020

Gjatë periudhës Maj-Qershor 2019 stafi drejtues i i projektit EUSCREEN në Shqipëri ndërmori një studim transversal në të gjitha Maternitetet pilot të zbatimit të këtij projekti lidhur me perceptimet e prindërve rreth depistimit universal të dëgjimit tek të porsalindurit në vendin tonë.   Të dhënat e nxjerra nga ky studim botohen tashmë në formën e njëe artikulli në revistën prestigjioze PLOS ONE